FREITAG F-ABRIC 100% biodegradable five-pocket jeans

September 1st, 2015|

雖然我們平時穿著的衣物是由天然的纖維,如棉製成,但它們大部份被丟棄時,都不能夠被分解,因為它們還有很多其他物質如:鈕扣、染過的布、聚酯標籤等,這些都不能用於堆肥之中 […]